Jan Peter de Jong

Als webeditor van deze site wil ik mij hier even voorstellen, zodat het duidelijk is wat mijn binding met de theorie en onderzoeken van Alfredo Gamarra is, en ook met de oude mysteries van vooral Cusco, Peru, maar ook met de mysteries van de menselijke geschiedenis en die van de aarde. Ik heb gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen. De eerste keer dat ik naar Peru ging in 1987, was dan ook om praktijk te doen voor mijn studie. Ik was zeer onder de indruk van het land en vooral van Cusco en omgeving. Na het afmaken van mijn studie in 1988, werkte ik op de Universiteit. Van 1991 tot 1994 werkte ik in Ecuador, in een irrigatieproject op grote hoogte in de Andes.

Na mijn tijd in Ecuador, ging ik naar Peru, om een zaak te beginnen in toerisme, in de stad die me zo fascineerde, Cusco. Mijn idee was om weer in ontwikkelingsprojekten te gaan werken, als de zaak één keer op gang zou zijn gekomen. Maar de zaak begon te groeien, ik had genoeg inkomen en gaf werk aan tientallen mensen. Het was ook moeilijk om de zaak in handen van iemand anders te laten, dus ging ik door met het werken in toerisme, met een pub, restaurant en reisburo.

Voordat ik begon met werken in Cusco, bezocht ik de ruínes van Sacsayhuaman, net boven Cusco, met een vriend van de Gamarra's. Hij gaf toen al een voorschot over de theorie, onderzoeken en concepten van Alfredo Gamarra. Het interesseerde mij en ik was onder de indruk van de uitleg. Het was alsof ik voor het eerst het bouwwerk zag, in ieder geval voor de eerste keer met 'deze ogen'. Later had ik de eer om ook Jesús Gamarra te ontmoeten. Hij legde mij meer details uit over het onderzoek en theorie van zijn vader Alfredo. Nadat Alfredo overleed, vroeg Jesús mij mee te werken aan een DVD produktie, genaamd 'De Kosmologie van de 3 Werelden'.


Mijn interesses:


Tijdens mijn studie werd ik mij bewust van de negatieve effecten van landbouw die was gebasseerd op de resultaten van reductionistiche wetenschap. Een landbouw die veel negatieve effecten had op het sociale en ecologische vlak, omdat die effecten niet werden meegenomen binnen het wetenschappelijke onderzoek naar hogere producties. Dit was immers het doel, een hoog productieve landbouw. Uiteraard waren de resultaten van de onderzoeken in Nederland en op de Universiteit een garantie voor hogere produkties, maar met sociale en ecologische konsekwenties. Het is daarom logisch dat richtingen als ecologische en geíntegreerde landbouw terrein wonnen, evenals vakken als milieukunde, een richting waarin ik na mijn studie nog een post doctorale opleiding deed. Onderwerpen als holistische wetenschap en paradigma veranderingen werden interessante onderwerpen voor me. Tijdens de tijd dat ik in ontwikkelingsprojekten werkte, werden ook op dat vlak geíntegreerde en interdisciplinaire projekten populairder. Ook hier werd men er zich van bewust dat er negatieve resultaten werden bereikt op bijvoorbeeld sociaal, ecologisch gebied als bepaalde factoren niet in aanmerking werden genomen.Archeologie en geschiedenis waren niet echt favoriete onderwerpen van me. Misschien onder invloed van het tot op heden nog steeds dominerende darwinistische paradigma, wat zou betekenen dat alles in de loop der tijd van primitief naar meer ontwikkeld en geavanceerd zou moeten gaan. De eerste keer dat ik Machu Picchu en de andere bouwwerken van Cusco en omgeving zag, was ik onder de indruk van hoe die Inca's het allemaal hadden gemaakt. Toch waren het voor mij niet meer dan bouwwerken van oude stenen en rotsen op weliswaar schitterende plaatsen.

Paradigma verandering

Na langere tijd in Cusco te hebben gewoond, en meer wetende over de 'Inca bouwwerken', en uiteindelijk wetende over de onderzoeken en theorie van Alfredo Gamarra, werd het onderwerp een passie, en iets wat me sindsdien niet meer heeft los gelaten. De bouwwerken en de betekenis ervan, de verschillende stijlen en kenmerken die men kan zien, leidden tot de conclusie dat veel dingen binnen de geschiedenis van de mens en van de wereld niet kloppen en misschien volledig op zijn kop moeten worden gezet. Ik begon mij te realiseren dat de werkelijkheid waarschijnlijk ver buiten het bereik van het voorstellingsvermogen ligt van de meerderheid. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ook hier een paradigma verandering zeer welkom en nodig is. Paradigmas die wel een verandering kunnen gebruiken zijn bijvoorbeeld: Darwinisme, evoltutietheorie, geologie, menselijke geschiedenis, kosmologie.

Een 'open mind' is nodig om de ideeen van Alfredo Gamarra te kunnen accepteren. Zijn benadering was geintegreerd of holistisch, daar hij zijn onderwerp benaderde vanuit vele invalshoeken en wetenschappelijke disciplines. Maar zijn sterkste punten waren dat hij zijn eigen cultuur kende, zijn taal (behalve Spaans ook de lokale Quechua taal), en zijn eigen streek natuurlijk, punten die ik zeer belangrijk acht vergeleken met de weinig indrukwekkende bijdrage van de archeologie of van welke andere officiele wetenschap dan ook.

Gelukkig bestaan er personen, inclusief van wetenschappelijk nivo, die conclusies in dezelfde richting trekken. Open minded betekent hier niet dat welke mogelijkheid dan ook maar wordt geaccepteerd, maar dat er geen mogelijkheden bij voorbaat worden uitgesloten en die dan te onderzoeken en evalueren tot voorbij de bestaande paradigma's. En als dan bepaalde verschijnselen beter kunnen worden uitgelegd dan met met het huidige paradigma, moet een verandering van paradigma worden overwogen. Uiteraard zal daarvoor nog een lange weg moeten worden afgelegd, maar ik ben er van overtuigd dat dit voor de geschiedenis nodig is. Beginnend met de Inca bouwwerken waarvan we weten via de referenties van Alfredo Gamarra dat ze niet geheel Inca zijn.

Reductionistische wetenschap

Ik zie nog steeds wetenschappelijke reductionistische theorieen, waarbij de wetenschappers verklaringen zoeken op  basis van de verkeerde aannames. Zij zoeken niet naar andere mogelijkheden, waarschijnlijk vanwege te hoge risico's voor hun prestige en carriere, of simpelweg omdat ze niet bereid zijn wat verder te kijken (dan hun neus lang is.....). Dat betekent niet dat ik de logica uit het oog verlies en me verlies in complete fantasieen. De theorie en ideeen van Alfredo Gamarra kunnen verder onderbouwd worden door andere compatibele theorieen en onderzoeken. Er valt nog veel te verklaren wat betreft onze geschiedenis, iets waarbij het huidige paradigma  niet altijd erg behulpzaam is.

Waarom ik de ideëen van Alfredo Gamarra promoot

Mijn compromis met  Alfredo Gamarra is om zijn ideëen te promoten, bijvoorbeeld met deze webpage, waarin ik mijn ervaringen met zijn onderzoeken presenteer, en waarin ik graag toekomstige produkties wil promoten, naast de al bestaande produkties. Bovendien zal ik de zoektocht naar meer bewijs en onderbouwing voortzetten. Dit doe ik vanwege de DVD die ik heb geproduceerd samen met Jesús Gamarra en vanwege al het bewijsmateriaal wat ik heb kunnen zien en ondervinden. Vooral Alfredo's eigen observaties aan 'de stenen van Cusco' waren daarbij belangrijk, maar ook allerlei andere indicaties die ik tegenkwam binnen bijvoorbeeld de Geschiedenis, Geologie en Biologie. Voor een kort interview gemaakt tijdens de Giza for Humanity Conferentie in Parijs van maart 2009:

http://www.shancommunity.org/mdpro/CMpro-v-p-320.html


Terug naar boven

Nieuws

Nieuw: het is nu mogelijk onze documentaire rechtstreeks toe downloaden voor maar $7,99! Zie hier: Documentaire 'De Kosmologie van de 3 Werelden'

Baanbrekend nieuws:

Bewijs voor verglazing in de Inca bouwwerken: de resultaten van de analyse van een steen-monstertje in een artikel, Lees hier (in het Engels voorlopig): Evidence of Vitrified Stonework in the Inca Vestiges

Evenementen


2 Februari 2012, Guardians of the Holy Grail Internet Radio Show.guardians holy grail


28 Januari 2012, Internet Radio Show Out of the Margins.outsidemargins


1 Oktober 2010, Presentatie in Wageningen, Nederland, met OLAH, Organisación Latinoamericana Holandesa


28 Maart 2009, Parijs. Evenement: Giza for Humanity.


15 November 2008, Amsterdam. Evenement: Frontier Symposium 2008.


Commentaren

De ideeen en verklaringen op deze  website zijn voor veel mensen een openbaring. Hier zijn wat commentaren van mensen die de informatie hebben geevalueerd via de DVD 'De Kosmologie van de drie Werelden', er over hebben gelezen, of de ruines hebben bezocht na een uitleg over Alfredo's theorie. Klik hier voor de commentaren.